Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä

Kormu Run -juoksutapahtuma

e-mail: kormu.run@gmail.com


Yhteyshenkilö

Antti Koskimäki, kilpailunjohtaja

e-mail: kormu.run@gmail.com


Rekisterin nimi

Kormu Run -juoksutapahtumaan ilmoittautuneet


Rekisterin käyttötarkoitus

Kormu Run -juoksutapahtuma kerää tapahtumaan ilmoittautuneen henkilön antamia henkilötietoja osallistumismaksujen seurantaan, ilmoittautumislistojen ja tuloslistojen laatimiseen. Tuloslistat julkaistaan ja
arkistoidaan tapahtuman Internet-sivuilla. Tuloslistoissa julkaistaan vain nimi, seura ja aika.

Tapahtumaan ilmoittautuneen henkilötietoja käsitellessään Kormu Run noudattaa tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.


Rekisterin tietosisältö

Tapahtumaan ilmoittautuneesta kerätään ja tallennetaan kilpailutapahtuman ajaksi seuraavat tiedot:

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta, seura.


Säännönmukaiset tietolähteet

Tapahtumaan ilmoittautunutta koskevat tiedot saadaan ilmoittautuneen suostumuksella häneltä itseltään.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Kormu Runin yhteistyökumppaneille juoksutapahtuman järjestämiseen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi (ajanottojärjestelmä). Tietoja ei luovuteta
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: tuhotaan kilpailutapahtuman jälkeen.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja maksujen seurantaan, ilmoittautumislistojen laadintaan ja ylläpitoon sekä tuloslistojen laadintaan ja ylläpitoon.


Tarkastusoikeus

Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään sähköpostisoitteeseen kormu.run@gmail.com. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake löytyy Tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tapahtumaan ilmoittautuneella on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.